Kuidas teha teine haigustõrje tõhusalt ja mõistliku hinnaga?

Autor: Syngenta • 6. juuni 2024
Jaga lugu

Teine fungitsiidiga pritsimise aeg on taliviljadel käes või kohe kätte jõudmas. Oleme varasemalt rääkinud toimeainest Solatenol™ ning fungitsiidist Elatus Era. Täna räägime ka lisaks tootepaketist Elatus Plus + Pecari, mis ilmselt on üks mõistlikuma hinnaga teraviljade fungitsiidilahendus turul, tugev kombinatsioon teiseks pritseringiks.

Elatus™ Era Scandagra Eesti põldkatses Tartumaal, Rannus, 2017. a.

Elatus Plus + Pecari on kahe erineva toimemehhanismiga toimeaine kombinatsioon – SDHI (Solatenol™) ja triasool – mis tagab kindla ja tugev toime ka vähem tundlike haigustekitajate suhtes. Üks pakk (15 l + 10 l) on mõeldud umbes 30 hektari pritsimiseks ehk hektari maksumus on alla 30 euro - seda registreeritud kulunormide juures! Milline teine kahe erineva toimeainega toode registreeritud kulunormide juures seda võimaldab?

Syngenta toimeaine Solatenol™ sisaldub fungitsiidides Elatus Plus ja Elatus Era. Solatenol™ on mitme olulise eelisega:

- hoiab lehed kauem rohelised, kuid ei pikenda kasvuaega

- tõhusam lämmastiku kasutamine

- pikem terade täitumise aeg - suurem saak

- reguleerib vee aurustumist lehtedest põua ajal

- toimeaine ei kogune lehe tippudesse, vaid jaotub ühtlaselt

- kaitsev mõju minimaalselt 35 päeva!

Vaatame neid omadusi lähemalt.

Et terade täitumise aeg oleks maksimaalne

Syngenta toodete seas on palju neid, mis annavad tavapärase mõju kõrval veel lisaeeliseid – on selleks siis rohendav toime, juurte kasvu stimuleerimine vmt. Teraviljade fungitsiidid Elatus Plus ja Elatus Era onühed neist Syngenta toodedest, mis annavad selgeid lisaeeliseid. Neis sisalduv Syngenta toimeaine Solatenol™ hoiab ühe eripärana taimede lehed kauem rohelised ilma, et kasvuaeg pikeneks. See pikendab terade täitumise perioodi – terade paremaks täitumiseks on oluline, et taimedel oleks sel ajal piisavalt fotosünteesivat (rohelist) lehepinda. Nisu puhul on eriti oluline lipulehe kaitse, selle toel moodustub ca 50% saagist. Lipulehe täielikust lahtirullumisest kuni terade valmimiseni kulub aga mitu nädalat, seega saab lipulehte kaitsta pikaajalise kaitsva toimega toimeaine.

Solatenol™ toimib lehtede vahakihis omamoodi toimeaine varuna, kust see aktiivselt lehtedesse laiali kandub. Tagades lehtede kaitse ja haigustevastase mõju enam kui 35 päeva, annab Solatenol™ varases kasvufaasis (BBCH 37/39) kaitse lehestiku juurdekasvule. See on tähtis ka seetõttu, et pritsimise ajal ei ole taimede kasvufaas alati ühtlane, st kõik võrsed pole samas kasvustaadiumis. Toimeaine eripäraks on, et see jaotub lehtedes ühtlaselt, samas kui paljud vanema põlvkonna fungitsiidid liiguvad kontsentreeritumalt lehe tippudesse, suurendades sellega leheotste kõrvetamise ohtu.

Kindel eelis põuastel aastatel

Syngenta Solatenol™ on üldise positiivse toimega taimes toimuvatele protsessidele, mis avaldub eriti hästi põuastes tingimustes. On kindlaks tehtud, et Solatenol™ reguleerib vee aurustumist lehtedest ning hoiab sellega ära liigse vee kao. Veepuudus õitsemise ajal nõrgestab taime, mistõttu ei saa head saaki isegi siis, kui hiljem on vett piisavalt. Kui aga õitsemise ajal on piisavalt vett, kuid selle omastamine peale õitsemist kehv, salvestub energia rohkem kõrtesse ja lehtedesse ning vähem teradesse. Isegi haigustevabas keskkonnas vähendab Solatenol™-ga pritsimine vee aurustumist õhulõhede kaudu ilma, et see mõjuks pärssivalt taimede kasvule. Korraldatud 29 erineva katse tulemusena selgus, et ainuüksi Solatenol™ positiivsest füsioloogilisest mõjust tulenev reaalne saagi kasv võib olla 145-321 kg/ha, seejuures aurustus keskmiselt 38% vähem vett.

Tasuvusnäiteid Eestis tehtud katsetest

Et teada saada, kuidas uus fungitsiid meie oludes toimib, tehti 2017. aastal tootmiskatsed nelja põllumajandusettevõtte juures, erinevates Eesti piirkondades - Lääne-Virumaal, Tartumaal, Harjumaal ning Põlvamaal. Tootmiskatsete puhul võrreldi Elatus™ Era`t erinevate fungitsiididega ning saagi koristades sai teha järgmised järeldused:

  1. Hinnates taimede rohelist värvi, visuaalne erinevus teiste katsevariantidega puudus ehk Elatus™ Era hoidis kasvuperioodil küll taimede lehed kauem rohelised, kuid kasvuaega ei pikendanud, sest koristuse ajaks oli kogu taimestik ühtlaselt küps.
  2. Mitmes katsevariandis tuli võrreldavate toodetega teha kaks pritsimist, Elatus™ Era puhul piisas ühest. Ehk Elatus™ Era pikk toimeaeg andis taimedele pikemaajalise kaitse.
  3. Saaginumbrite võrdluses andis Elatus™ Era`ga katsevariant võrdlustoodetega võrreldes nii suuremat saaki kui ka enam-vähem võrdset saaki. Selget erinevust oli aga näha saagi kvaliteedis. Kõige suurem langemisarv ja mahukaal saavutati ka Scandagra Eesti poolt korraldatud põllukatsetes (vaata katseandmeid allolevast tabelist).

Talinisu sordid Ada, Edvins ja Emil, andmed kolme katse keskmised:

Niiskus %
Niiskus %
Proteiin %
Mahukaal kg/hl
Kleepvalk
Langemisarv
Syngenta, Elatus Era 18,713,876,928,4234,3
Konkureeriv lahendus 119,514,174,027,8154,3
Konkureeriv lahendus 220,214,274,627,9214,7
Konkureeriv lahendus 319,613,776,029,0191,7
Konkureeriv lahendus 418,81475,728,6206,0

Soodne mõju saagi kvaliteediandmetele oli näha läbivalt kõikide kasvatatud sortide lõikes. Samuti oli Elatus Era variandis terade niiskussisaldus kõige väiksem ehk saak oli koristusküps vaatamata sellele, et Elatus Era aitab hoida rohelist lehemassi (kuid ei pikenda kasvuperioodi!). Saagiandmeid erinevate fungitsiidide kasutamise lõikes ei võrreldud. 2018. aastal läbiviidud Leedu katsed näitasid selget eelist ka suurema saagi näol.

2019. aasta talinisu põllukoolis korraldatud võrdluskatsetes (katse tootmispõllul) paistis Elatus™ Era-ga pritsitud katsevariant silma kõrgeima keskmise saagiga 11 961 kg/ha, võrdluskatselappide keskmised saagid olid 10 971 kg/ha ja 11 383 kg/ha.

Scandagra 2017. aasta võrdluskatses oli Elatus Eraga töödeldud põlluosa kõrgeima mahukaaluga ning langemisarvuga.

Tartumaal, Rannus kasvatati talinisu sorti „Kena“. Koristusel oli niiskus 24-25 %, põllu keskmine saak oli 6,9 t/ha, Elatus Era põlluosa keskmine saak aga 9,5 t/ha, vahe üle 2 tonni! Andmed võeti kombaini saagikaardi järgi ning saaginumber on suhtarv, mis on indikatiivne.

Vaata ka www.syngenta.ee/elatus-fungitsiidid-annavad-pouastes-tingimustes-eelise

Vaata veel

Liitu uudiskirjaga ja oledki kursis, mis Lääne-Virumaal toimub

Jaga meiega huvitavat infot!