Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ootab kandidaate aasta tervisedendajate tunnustamiseks

Autor: Lääne-Virumaa Uudised • 3. oktoober 2021
Jaga lugu

Aasta tervisedendaja tiitli andmisega tunnustatakse inimesi, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega olnud eeskujuks, silmapaistvalt panustanud maakonnas inimeste tervise parendamisse ja väärtustamisse ning edendanud valdkonda paikkonna tasandil.

Kandidaate saab esitada kolmes kategoorias.

"Lääne-Virumaa aasta tervisedendaja"

Eesmärk on väärtustada ning avaldada tunnustust ühele või mitmele isikule, kes oma tegevusega on silma paistnud maakondliku tervise edendamise valdkonna arendamisel. Kandidaadiks võib olla isik(ud), kelle tegevus on kaasa aidanud Lääne-Virumaa tervisedenduse arengule ja tervislike eluviiside kujundamisele; kujundanud ja väärtustanud tervisesõbralikku elukeskkonda maakonnas; taganud tervisedenduslike tegevuste järjepidevuse.

"Lääne-Virumaa aasta tervisetegu"

Eesmärk on väärtustada ja avaldada tunnustust terviseteadlikkust tõstvatele ja tervislikke eluviise edendavatele tegevustele. Kandidaat võib olla: tervise – ja/või turvalisuse arendamisele suunatud tegevus, algatus, üritus või elluviidud projekt Lääne-Viru maakonnas.

"Lääne-Virumaa aasta tervisesõbralik organisatsioon"

Eesmärk on väärtustada ja tunnustada ühte või mitut Lääne-Virumaa organisatsiooni/ettevõtet, mis on oma tegevusega kaasa aidanud maakondliku tervise edendamisele ja valdkonna arendamisele. Kandidaat võib olla Lääne-Viru maakonnas tegutsev organisatsioon või ettevõte, mis on kaasa aidanud tervisedenduse arengule, jätkusuutlikuse tagamisele ja/või tervislike eluviiside kujundamisele paikkonnas.

Esitada võib isikuid, kes panustavad rahvastiku tervise edendamisse oma igapäevatöö käigus, projektipõhiselt või vabatahtlikult. Kandidaate võivad esitada üksikisikud, asutused ja organisatsioonid, kohalikud omavalitsused jt.

Kandidaate saab esitada 31. oktoobrini SIIN.

Kandidaatide seast valib laureaadid VIROL-i juures tegutsev Lääne-Viru maakonna tervisenõukogu. "Lääne-Virumaa aasta tervisedendaja" laureaat esitatakse Sotsiaalministeeriumile tunnustamiseks.

Aasta tervisedendajate tiitlit antakse maakonnas välja alates 2012. aastast. Varasemalt tegeles tervisedendaja tunnustamisega Lääne-Viru maavalitsus.

Ole teemaga kursis! Telli oma e-postile teavitus, kui ilmub lugu just sellel teemal:

Vaata veel

Telli uudiskiri ja ole kursis Lääne-Virumaal toimuvaga

Jaga meiega huvitavat infot!

Meie koostööpartneriteks on

Telli uudiskiri ja ole kursis Lääne-Virumaal toimuvaga

Jaga meiega huvitavat infot!