Lasila emad tahavad lastele haridust, Sõmeru mehed keskväljakut – ühisest, õhukesevõitu rahakotist

Autor: Ivika Aman • 14. märts 2023
Jaga lugu
Lasila mõisas tegutsevat kooli vähemalt tänavu kinni ei panda.
Autor: Heiki Koov/monument.ee

Täna on selge, et Lasila kooli soovitakse sulgeda Sõmeru alevikku keskväljaku ning suusaradade ja mäe rajamiseks. Tuhatkonna elaniku meeleheaks plaanib Rakvere vald 2023. aastal investeerida kokku 820 000 eurot ning on valmis selle nimel sulgema viimased valla vabade koolikohtadega üldhariduskoolid – Veltsi lasteaed-algkooli ja Lasila põhikooli, kirjutab lapsevanem Ivika Aman.

Rakvere valla juhid tutvustasid 2022. aasta oktoobris Lasila põhikooli õpilaste vanematele ahjusooja valla haridusvõrgustiku korrastamise analüüsi. Lapsevanemad mõistsid, et raha on vähe ja midagi on vaja ette võtta. Vallavanem Maido Nõlvak kinnitas, et õppetöö koolis jätkub.

Lastevanemate üllatus oli aga suur kui nad reedel, 16. veebruaril 2023. aastal lugesid stuudiumist teadet Lasila põhikoolis õppetöö lõpetamise kohta. Veelgi enam, ees ootas nädalavahetus ja otsuse eelnõu kinnitamiseni volikogus jäi napilt neli tööpäeva. Edasist võib kirjeldada kui lastevanemate tugevat tõrksust ja soovi toimuvat mõista.

Erakorralisel lastevanemate koosolekul lubas vallavõim kooli sulgemise otsuse eelnõu volikogu päevakorrast välja võtta. Kooli juhtkonnal ja õpilaste vanematel oli Rakvere valla juhtidele toimuva kohta palju küsimusi – volikogu esimees Peep Vassiljev, vallavanem Maido Nõlvak, finantsnõunik Katrin Vellema ning haridus- ja noorsootöönõunik Monica Jaanimets jäid aga vastamisega jänni.

Algses artiklis on täpsustatud 15.03 kahte faktiväidet.

1. Artikli autor tugines investeeringuid nimetades ja summasid välja tuues Rakvere valla eelarvestrateegiale aastateks 2023-2026. Valla volikogu 25. jaanuari istungil otsustati 2023. aastal Sõmeru Põllu tn platsi mitte ehitada.

2. Ain Altermann on kodulehe andmetel Rakvere valla eelarve- ja arengukomisjoni liige, mitte esimees.

Kohale tulnud saalitäis rahvast sai teada, et nende lastele vallas koolikohti pole ning et Rakvere linn võtab vastu vaid linna sissekirjutusega lapsi. Lisaks selgus, et Rakvere valla eelarve hariduskulude hulka on arvatud Lääne-Virumaa valdade ühisrahastusega ülalpeetava üle-eestilise vastuvõtuga Näpi kooli kulud ning et haridusnõunik Jaanimets soovib kuni 12 õpilasele ehitatud klassidesse mahutada 24 last. Küsimusele, kust peaks metsade ja põldude vahel hajali asetsevate külade elanikud need lapsed leidma, valla juhid vastata ei osanud.

Väitlusõhtuks kujunenud arutelu tulemusel nõustus vallavõim Lasila põhikoolis õppetöö lõpetamise otsuse eelnõu volikogu päevakorrast välja võtma.

Hääletustulemus volikogus oli napp, aga kindel. Seda suurem oli minu kui lapsevanema imestus, kuuldes juhuslikult vastu hääletanud volikoguliikmete kommentaare stiilis: “Kurat, paneme need koolid (Lasila ja Veltsi) kinni, saame keskväljaku valmis ehitatud!” Arvan, et asjaosalised volikogu liikmed tunnevad oma sõnakasutuse ära.

Seotud lood

Keskväljaku rajamine kaalub laste koolikohad üle

Rakvere vallas on napp 5646 elanikku, kellest Sõmeru alevikus elab eriti vähene 1120 inimest. Pealiskaudsel vaatlusel koosneb alevik paarist kobaras asetsevast nõukaajal ehitatud korterelamust. Isiklikult eelistan koduaknast paistvat parkmetsa, aga hindan ka kaasaegset arhitektuuri. Mõningal määral näeb seda Tallinnas, Eesti 460 392 elanikuga pealinnas …

Kuigi Rakvere valla eelarvestrateegiat aastateks 2022-2025 lugedes tunduvad silma jäävad numbrid uskumatult suured, on investeeringukavas 2023. aastaks planeeritud Sõmeru aleviku keskväljaku rajamiseks 600 000 eurot ning (Sõmeru aleviku) tervise- ja suusaradade ja mäe arendamiseks 220 000 eurot, kokku 820 000 eurot. (25. jaanuari istungil otsustati vallavolikogu 2023. aastal Sõmeru Põllu tn platsi mitte ehitada, mis vähendab selleks aastaks planeeritud investeeringu suurust).

Lasila põhikoolis ja Veltsi lasteaed-algkoolis õppetöö jätkamiseks 2023. aasta septembrist vajab Rakvere vald enda sõnul ca 200 000 eurot.

Võrreldes neid numbreid tõstatub küsimus, kas vallarahva huve esindama valitud inimesed annavad endale aru, et vastandades betooni haridusele on nad reetnud kogukonna usalduse ja võivad kaotada valijate lugupidamise.

Rakvere vallas pole kehtestatud kohustuslikku elukohajärgse kooli määramise korda

Riikliku tasandus- ja toetusfondi tabeli andmetel on Rakvere vallas 448 üldharidust omandavat last, kellest vaid 56% õpivad koduvalla koolides. Ülejäänud omandavad teadmisi peamiselt Rakvere linnas. Kuigi haridusvõrgustiku analüüsis soovitatakse raha kokkuhoiuks soosida laste õppima asumist naaberomavalitsustesse, on Rakvere vallal nii täna kui tulevikus seadusest tulenev kohustus tagada igale oma valla lapsele koolikoht.

Märtsi esimestel päevadel esitas Rakvere vallale selgitustaotluse õiguskantsler, sest vallavalitsus pole kehtestanud koolikohustuslikule isikule põhihariduse omandamise tagamiseks elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimust ja korda. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §10 järgi peab vallavalitsus seejuures arvestama elukohajärgse kooli määramisel oluliste asjaoludena esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile, pere teiste laste õppimist samas koolis ning võimalusel ka vanemate soove.

Kaks elupääsme lunastanud Rakvere valla põhikooli jäävad Lasila põhikoolist kuni 30 km kaugusele. Juba täna sõidab osa õpilasi kooli 45 minutit, tulevikus tähendaks see vähemalt 60 minutilist bussis loksumist hommikul ja õhtul. Plaan jätta alles lasteaed ei päde samuti, sest liikuvusuuringu järgi kulutavad piirkonna hajaasustuse elanikud kuus kuni 500 eurot kütusele ning kulusid mitme lasteasutuse vahel pendeldades veelgi tõsta ei pea pered otstarbekaks.

Seotud lood

Rakvere valla juhtide seaduskuulekusel on arenguruumi

Lasila põhikooli lapsevanemad on korduvalt pöördunud Rakvere vallavalitsuse poole sooviga tutvuda Rakvere valla 2023. aasta eelarve seletuskirjaga. Sellegi dokumendi avaldamine on kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi kohustuslik, eelarve eelnõule tuleb lisada seletuskiri.

Seaduse §22 lg3 kohaselt tuleb eelarve eelnõu ja seletuskiri avaldada pärast volikogule esitamist seitsme tööpäeva jooksul kohaliku omavalitsuse veebilehel. Seletuskiri peab seejuures olema veebilehel kättesaadav kuni eelarveaasta lõpuni. Rakvere valla 2023. aasta eelarve eelnõu läheb 15. märtsil II lugemisele, kuid seletuskiri on senini avalikustamata.

Senise Rakvere valla eelarve- ja arengukomisjoni liikme Ain Altermanni elukohaks on alates eelmise aasta 30. novembrist Rakvere linn. Kuna ta ei teatanud vallasekretärile rahvastikuregistri järgsest elukoha muudatusest ja osales edasi Rakvere valla volikogu töös, muudab see vahepealsel perioodil vastu võetud otsused arvatavalt kehtetuks ja küsimused tuleb volikogus uuesti otsustada.

(artikkel väljendab autori isiklikke seisukohti)

Kas tahad alati teada, kui Lääne-Virumaa Uudistes sel teemal kirjutatakse? Kasuta Minu Lääne-Virumaa funktsiooni ja vali märksõnad, mida oma personaalses uudiskirjas näha tahad.

Vaata veel

Liitu uudiskirjaga ja oledki kursis, mis Lääne-Virumaal toimub

Jaga meiega huvitavat infot!