Arhitektide liit Grossi kõrghoonele kohta ei näe

Autor: Andres Pulver • 21. veebruar 2024
Jaga lugu
Arhitektide liidu hinnangul ei haaku kavandatud lahendus ajaloolise linnasüdame ruumiliste põhimõtetega, vaid kasutab pigem linnaväliste kaubanduskeskuste tüpoloogiat, kahjustades sellega oluliselt südalinna avalikku ruumi
Autor: Eskiis

Eesti Arhitektide Liit soovitab Tsentrumi asemele kõrghoonet mitte rajada, Lai 25 ajalooline hoone säilitada ning korraldada Tsentrumi asemele uue ärikeskuse rajamiseks arhitektuurikonkurss.

Viimastel nädalatel on aktiivsemalt meedias ja sotsiaalmeedias tähelepanu köitnud petitsioon ettepanekuga säilitada Rakvere linnas Lai tn 25 väärtuslik punastest tellistest hoone. Hoone säilitamist toetab ka kehtiv Rakvere üldplaneering

Rakvere linnavolikogu liige Laila Talunik pöördus Eesti Arhitektide Liidu (EAL) poole ekspertarvamuse saamiseks.

EAL-i hinnangul ei haaku kavandatud lahendus ajaloolise linnasüdame ruumiliste põhimõtetega, vaid kasutab pigem linnaväliste kaubanduskeskuste tüpoloogiat, kahjustades sellega oluliselt südalinna avalikku ruumi ja teisi positiivseid eesmärke, mida väidetavalt soovitakse tagada.

Tuleks korraldada arhitektuurivõistlus

Tänase detailplaneeringu kavandi kohaselt ei ole erinevalt üldplaneeringuga sätestatust ette nähtud arhitektuurivõistluse läbiviimist ega toodud kaalutlust võistluse ärajätmise põhjenduseks. Ekspertide arvates on kavandatava arenduse maht ja Rakvere linnaruumile avalduv mõju sedavõrd suur, et tegu oleks ühe olulisema arhitektuurivõistlusega kogu linnas pika aja jooksul.

“Mitmefunktsionaalse südalinna keskuse linnaehitusliku lahenduse kandev roll peab olema atraktiivne, hästi ligipääsetav ja kutsuv linnaruum. Otsuses, millega volikogu detailplaneeringu vastu võttis, ja järgnevates meediakommentaarides on viidatud 15 minuti linna kontseptsioonile.

Ühtlasi on volikogu otsuses rõhutatud, et „ette on nähtud avaliku linnaruumi atraktiivsuse suurendamine.“ Samamoodi on linna arengukavas ja üldplaneeringus rõhutatud kesklinna jalakäijasõbralikkust. See eeldab, et nii funktsionaalne kui esteetiline lahendus on läbimõeldud igast ilmakaarest ning uus rajatav tervik panustab aktiivse linnaruumi tekkele ning tagab meeldivad ja turvalised jalakäijate liikumisteed.

Üldistatult on praeguses lahenduses kavandatud hoonele klassikaline sissepoole pööratud lahendus, mis ei aktiveeri ümbritsevat linnaruumi. See tähendab, et hoone kasutaja on suunatud hoonesse ja pääseb erinevatele kasutusfunktsioonidele ligi seestpoolt. Hoone perimeeter on suletud ja mõjub suures osas tehnilist laadi tagaküljena.

Selline lahendus on vastuolus kaasaegse linnaplaneerimise põhimõtetega, mille eesmärk on hoonestus-lahenduste abil kogu südalinna avaliku ruumi aktiveerimine ja ka turvalisuse tõstmine. Sissepoole pööratud ostukeskused südalinnas pigem vähendavad ruumi inimsõbralikkust ja turvatunnet,“ seisab ekspertarvamuses.

Ajalooline hoone rikastab linnaruumi

Ajalooline Lai tn 25 hoone on üldplaneeringus sätestatud kui „väga väärtuslik hoone“. Selliseid objekte ei ole linnas palju, mis ilmselgelt muudab hoone säilivuse ja integreerimise uude linnaruumilisse konteksti oluliseks.

Kinnistule ei ulatu otseselt ei liiklusmaa ega tankla funktsioon, mistõttu jääb arusaamatuks hoone lammutamise vajadus. Tuleb siiski rõhutada, et ajaloolise hoone heaks integreerimiseks terviklikku lahendusse tuleb sellele ka tähelepanu pöörata.

“Isegi kui detailplaneering sätestaks ajaloolise hoone säilimise, on käesoleva eskiisprojekti kohaselt väärtusliku hoone külje alla kavandatud üledimensioneeritud ringtee ning ligipääs ostukeskuse tagaküljele sissepääsudega parkimismajja. Lisaks on ajaloolise hoone ja ostukeskuse parkimismaja vahele kavandatud tankla. Kindlasti ei ole tegu läbimõeldud ja väärika linnaehitusliku terviklahendusega,” sedastasid eksperdid, lisades, et ajaloolise hoone säilitamine ja kasutuselevõtt rikastab ja mitmekesistab kogu linnaruumi.

Eesti Arhitektide Liit hindab kõrgelt ja toetab Rakvere linna ambitsiooni linnasüdant aktiveerida ja südalinna arendusi toetada, mis omakorda soodustab linnakeskuse mitmekesist kasutust nii elu- kui töökohana ning ihaldusväärse sihtkohana külalistele.

Rakvere linnaruumis pole käsitletavast alast olulisemat kohta, mistõttu lasub nii kohalikul omavalitsusel, arendajal kui ka arhitektkonnal vastutus, et tagada siin läbimõeldud ja terviklik linnaehituslik lahendus. Kvaliteetne, kestlik ja inimsõbralik keskus Rakvere südalinnas on väärtus kogu Eestile.

Kõrghoonest tuleks loobuda

Seetõttu teeb EAL ettepaneku Rakvere volikogule täiendavalt kaaluda eelpool esile toodud vajakajäämisi ning viia läbi avalik arhitektuurivõistlus, et kaaluda rohkem võimalikke ruumikvaliteedi eesmärgist lähtuvaid ruumilisi lahendusi.

Lahenduste kaalumisel on oluline seada esikohale keskkonna atraktiivsus, jalakäijate liikumise sujuvus ja turvalisus, aktiivne tänavaruum ja hoonefront, ümbritsevate tänavate inimmõõtmelise liikumiskeskkonna aktiveerimine ja hea avalik ruum kui selle kandja.

Lisaks tuleb tähelepanu pöörata Laia tn liikluslahendusele, ärikeskuse parkimise korraldusele ja selle negatiivse mõju vähendamisele avalikus ruumis ning ajaloolise väärtusliku hoone integreerimisele linnaehituslikku tervikusse.

EAL soovitab loobuda kõrghoone rajamisest, kuna see ei lähe kokku Rakvere üldplaneeringu ruumiliste põhimõtetega ning kõrghoonestuse ala muutmine on põhjendamatu.

Kas tahad alati teada, kui Lääne-Virumaa Uudistes sel teemal kirjutatakse? Kasuta Minu Lääne-Virumaa funktsiooni ja vali märksõnad, mida oma personaalses uudiskirjas näha tahad.

Vaata veel

Liitu uudiskirjaga ja oledki kursis, mis Lääne-Virumaal toimub

Jaga meiega huvitavat infot!