Biopuhasti – pikaajaline, keskkonda säästev ja jätkusuutlik reoveekäitluse lahendus

Autor: Pipelife Eesti • 5. aprill 2024
Jaga lugu

Eestis on palju ilma ühise kanalisatsioonivõrguta piirkondi, kus reovee käitlemist peab korraldama iga majapidamine ise. Võimalusi, nagu muudelgi elualadel, on selleks mitu: lasta niisama üle jala, teha asja poolikult või nii, et solgiveega enda või naabrimehe kaevuvett ära ei riku.

Reovee käitlemise põhi eesmärk on hoida pinna- ja põhjavesi saasteainete vaba, sest üldjuhul ammutab maamajapidamine joogivett kaevust, mis jääb ka kõige paremal juhul vaid paarikümne meetri kaugusele eluhoonest. Vastutustundlik reoveekäitlus on oluline kõikjal, sest reovee käitlemisel on joogivee kvaliteedile märkimisväärne mõju. Hajaasustusega piirkondades, kus tsentraalne kanalisatsioon puudub, on reovee käitlemiseks kolm võimalust: kogumismahuti, septiku või biopuhastiga puhastussüsteem.

Erinevate süsteemide plussid ja miinused

Kogumise korral jõuab reovesi kinnisesse mahutisse, mida tühjendatakse vastavalt vajadusele. Harva külastatavas maakodus on see üsna käepärane lahendus, kuid aasta ringi kasutatavas eramus kulub iga kuu tellitavale paakautole pikas perspektiivis palju rohkem raha, kui näiteks biopuhastiga süsteemi väljaehitamisele, kasutamise püsikuludele ja seadme hooldusele.

Septiku ehk ettemahutiga süsteemis eraldatakse reoveest enamik tahketest osakestest setitamise teel. Septiku puuduseks on kindlasti see, et see ei puhasta reovett kuigi efektiivselt ega eralda saastavaid aineid enne maapinda immutamist. Kuna välja voolavas vees on ülemäära heljumeid, ummistavad need lõpuks septikujärgse immutussüsteemi, mille tõttu saab septikust tavaline reoveemahuti, mis vajab paakautoga tühjendamist.

Bioloogilise puhastamise korral lagundavad reovees sisalduva orgaanilise aine puhastis elavad mikroorganismid ja bakterid. Biopuhasti ja sellele järgneva imb- või filterväljaku puhul on tegu väga tõhusa koduse veepuhastusjaamaga, mis õige hoolduse korral teenib kaua ega reosta loodust. Niisiis on kodusele kaevuveele mõeldes leketeta kogumismahuti kõrval ka biopuhasti igati loodussäästlik valik ja ainus tark lahendus seal, kus reoveemahuti paigaldamine pole otstarbekas.

Biopuhastit ei tohiks osta uisapäisa

Üksikasju, millega arvestada, on rohkem kui küll. Kuna biopuhastiga reovee käitlemise süsteem rajatakse aastakümneteks, tasub esimese asjana jälgida, kui usaldusväärne on puhasti enese tootja. Isegi sellel turul leidub vusserdajaid, kellest pole mõne aasta pärast kuulda ei kippu ega kõppu. Hea mainega tootja puhul on tagatud nii seadme enese kvaliteet kui ka hilisem tootetugi.

Wienerberger AG kontserni kuuluv Pipelife tegutseb 24 Euroopa riigis ja toodab siinsamas Eestis kompaktseid ning keskkonnasäästlikke ECOLIFE’i biopuhasteid, mille hulgast leiab õige võimekusega seadme nii keskmise suurusega pere kui ka majapidamine, kus liikmeid kaugelt üle kümne. Leibkonna suurus on puhasti valimisel üks olulisi kriteeriume, sest sobiva seadme leidmine algab konkreetse majapidamise reoveehulga mõõtmisest.

Kuna biopuhastit asustavad elusorganismid, peavad nad saama eluks ja inimesega kasulikuks koostööks piisaval hulgal toitaineid. Puhastisse jõuavad need ained vaid paraja koguse reoveega. Kui reovee pealevool on väike, jäävad seda puhastavad mikroorganismid nälga. Kui see on aga liiga suur, ei suuda nad saasteaineid ära süüa ja puhastist väljub puhastamata reovesi.

Miks valida ECOLIFE’i biopuhasti?

Selleks on mitu põhjust, nende hulgas ülitugev korpus, suur aereerimiskamber, eestimaisus, vaikne ja säästlik kompressor, kindlasti ka puhastustulemuste avalik info. ECOLIFE’i puhasti topeltseintega korpus on tugevast kõrgtihedusega polüetüleenist PE-HD (PE100), mis peab vastu füüsiliselt üsna agressiivses kesk konnas ja tagab maa alla paigutatud mahuti keeviste lekkekindluse aastakümneteks. PE-HD on äärmiselt tugev materjal, samas plastne, mis muudab ECOLIFE’i biopuhastid vastupidavaks nii paigalduse käigus kui ka hilisemal kasutamisel tekkida võivatele mehaanilistele vigastustele. Samuti on plastist puhasti kogu

sisemised torustikud ja üksikud metallist ühendusdetailid happekindlast roostevabast terasest (AISI316). Ei mingit roostet. Bioloogiline puhastamine toimub reovett kompressoriga õhutades ehk aereerides. Kuna ECOLIFE’i aereerimiskamber on suur, mahub sinna elama ka rohkem saasteaineid lagundavaid mikroorganisme ja baktereid. See mõjutab otseselt puhastusvõimet – näitajat, mida osa tootjaid selgelt välja ei too või suisa varjab. Pipelife valmistab ECOLIFE’i puhasteid kolmes suuruses ja kõikide täpsed puhastustulemused, mis ulatuvad kaugelt üle 90 protsendi, on kättesaadavad nii kodulehel pipelife.ee kui ka tootekataloogides.

Kuidas töötab ECOLIFE’i biopuhasti?

Puhastisse ei ole vaja lisada eraldi bakterit, puhastusprotsess aktiveerub 4–8 nädala jooksul pärast puhasti käivitamist. ECOLIFE töötab aktiivmudaprotsessi toimel. Vastavalt eelprogrammeeritud töötsüklitele õhustatakse reovett ja reovesi on puhasti sees pidevas ringluses, mis tagab parima võimaliku puhastustulemuse.

1. KAMBER – RAHUSTUSKAMBER

Siin ühtlustatakse reovee voolukiirus järgmistesse kambritesse ja toimub mehaaniline eelpuhastus, mille käigus settivad kambri põhja suuremad tahkised. Vesi liigub seinaläbiviigu kaudu teise kambrisse.

2. KAMBER –­AEREERIMISKAMBER

Reovee bioloogiline puhastamine aereerimise toimel. Õhustamine tagab piisava hulga hapnikku aktiivmudas elutsevatele mikroorganismidele, kes lagundavad reovees oleva aine veeks ja süsinikdioksiidiks. Õhustamine toimub läbi kambri põhjas asuva aeraatori, kuhu pumpab värsket õhku kompressor. Puhastatud vesi liigub edasi kolmandasse kambrisse.

3. KAMBER –­JÄRELSETITI

Vees säilinud rasked osakesed settivad siin põhja ja hõljuvad osakesed kerkivad pinnale. Ülemise vee tasapinna ja kambri põhja vahel asuvast väljavoolutorust väljub puhastatud vesi. Kambri põhja settinud jääkmuda pumbatakse perioodiliselt tagasi eelmisesse kambrisse, kus läbib uuesti puhastusprotsessi. Veepinnale tekkinud heljum eemaldatakse kolmandast kambrist kord ööpäevas.

Kolm võimekat mudelit:

1. BioC5 kuni 5-liikmelisele majapidamisele;

2. BioC9 kuni 9-liikmelisele majapidamisele;

3. BioC15 kuni 15-liikmelisele majapidamisele.

Eelnevale lisaks on boonuseks ka see, et puhastusprotsessiks vajalik aeg-ajalt sisse lülituv kompressor on varjul väljaspool puhastit maa-aluses kaevus. Nii jõuab täistuuridel töötava kompressori helist maapinnale vaid 35 detsibelli. See aga ei sega suveõhtul ei aias raamatulugemist ega mõnusat vestlust. Biopuhasti korraline hooldus lasub omaniku õlul ja koosneb enamasti visuaalsest kontrollist ning lihtsatest kontrollmõõtmistest.

Uuri tõhusate ECOLIFE’i biopuhastite üksikasju kodulehel pipelife.ee

Vaata veel

Liitu uudiskirjaga ja oledki kursis, mis Lääne-Virumaal toimub

Jaga meiega huvitavat infot!