Raha kokkuhoiuks muudab Haljala vald lumetõrjet erateedel

Autor: Lääne-Virumaa Uudised • 28. september 2023
Jaga lugu
"Senised kärped on puudutanud suuresti haridusvaldkonda, kuid valla poolt osutatavaid teenuseid tuleb vaadata tervikuna ja nii tuli ka vallamajanduse osas kokkuhoidu otsida," põhjendas muudatusi lumetõrjes Haljala vallavanem Anti Puusepp.
Autor: Andras Kralla

Haljala vallavolikogu otsustas muuta senist erateedel lumetõrje teostamise korda. Uue korra järgi muutub valla poolt osutatav tasuta lumetõrje erateedel sihtrühma põhiseks.

Muudatuse eesmärgiks on viia kord vastavusse valla rahaliste võimalustega, kuid säilitada teenuse osutamine haavatavamatele sihtrühmadele.

Haljala vallavanem Anti Puusepp sõnas pressiteate vahendusel, et vald on pidanud viimase aasta jooksul otsima kokkuhoiukohti ning paratamatult toob see kaasa ka üksjagu valusaid otsuseid: „Senised kärped on puudutanud suuresti haridusvaldkonda, kuid valla poolt osutatavaid teenuseid tuleb vaadata tervikuna ja nii tuli ka vallamajanduse osas kokkuhoidu otsida,“ selgitas vallavanem ning lisas, et samuti oli muudatuse üheks ajendiks ka lumelükkajate tagasiside, et senine lumetõrje korraldus avaldab mõju teenuse kvaliteedile ja mõjutab üldiselt teenuse osutamist.

Oktoobrist jõustuva korra kohaselt teostatakse tasuta lumetõrjet korras toodud tingimustel hajaasustuses asuvatel erateedel, mis viivad aastaringselt alalise elukohana kasutatavate majapidamisteni ning kinnistul asuvad majapidamises elavad vanaduspensionärid, liikumispuudega inimesed, koduhooldusteenuse saajad või lasteaias ja koolis käivate alaealiste lastega pered. Ühtlasi peavad teenusesaajad olema registreeritud rahvastikuregistri kohaselt taotluses märgitud kinnisasjale, kinnistu ei tohi olla korraldatud jäätmeveost vabastatud ja taotlejal ei tohi olla võlgnevusi Haljala valla ees.

Uue korraga täpsustati teenuse osutamise tingimusi

Tasuta lumetõrjet ei teostata õuealal, erateel, mis viib kinnistuni, kus alaliselt ei elata või puudub korraldatud jäätmeveoleping, mille pikkus avalikult kasutatavalt teel eluhooneni on lühem kui 30 meetrit, millel ei ole lumetõrje teostamine võimalik hooldatava tehnika suuruse tõttu või kui lumetõrje seaks ohtu isikute vara.

Samuti ei teostata tausta lumetõrjet teedel, mille:

- teeservad ja selle ääres asuvad kraavid jms pole korralikult tähistatud;

- servas asuvad takistused, näiteks kivid, võsa jms;

- kohal ei ole vähemalt 4 meetrit kõrgust ja tee pole vähemalt 3,5 meetrit lai;

- ääres pole ruumi, kuhu lund lükata;

- truubi või silla kandevõime ei ole lumetõrje tööde teostamiseks sobiv.

Ühtlasi peavad taotlejad arvestama järgmiste põhimõtete tasuta lumetõrje taotlemisel:

-tasuta lumetõrje ei sisalda libedustõrjet, sulailmadega lörtsikihi eemaldamist, lume laadimist ja äravedu;

-tasuta lumetõrjet alustatakse peale tuisu või lumesaju lõppemist ning hiljemalt 24 tunni jooksul pärast piirkonna avalike teede lumetõrje lõpetamist ja seda juhul, kui lumekihi paksus sõiduteel ületab 15 sentimeetrit;

-tasuta lumetõrje teenuse osutamisest tulenevaid kahjusid taotlejale ja/või kinnistu omanikule ei hüvitata.

Seotud lood

Muutub teenuse taotlemise protsess

Edaspidiselt tuleb tasuta lumetõrje saamiseks esitada avaldus Haljala valla majanduskeskusele igal aastal 1. oktoobriks. 2023. aastal tuleb erandina taotlus esitada 1. novembriks.

Taotlus vaadatakse läbi hiljemalt ühe kuu jooksul ning taotlust puudutavast otsusest teavitatakse taotlejat.

Taotlus jäetakse rahuldamata, kui see ei vasta korras toodud tingimustele, ei ole esitatud õigeaegselt, sisaldab valeandmeid või esineb puuduseid, mida taotleja ei ole parandanud.

Vallavalitsus soovitab elanikel lumetõrje edasisele korraldusele mõelda varakult

Haljala vallavanem Anti Puusepp selgitas, et vallavalitsus mõistab täielikult, et elanike jaoks võib muudatus tekitada ebameeldivusi: „Kui senini on piisanud lumetõrje saamiseks valda avalduse esitamisest, tuleb lumetõrje edasise korralduse eest ise hoolt kanda elanikel, kes korraga kehtestatud tingimustele ei vasta,“ sõnas vallavanem ning lisas, et sellele tasub aegsasti mõelda ja võimalusel naaberkinnistutega ühiselt lahendused välja töötada.

Vallavalitsus on avalikustanud ka hanke uueks perioodiks lumetõrje teenuseosutajate leidmiseks. Kui hanke võitjad on teada, räägib vallavalitsus teenuseosutajatega läbi nende valmisoleku lükata erateid, mis korras sätestatud tingimustele ei vasta. Vastav informatsioon avalikustatakse esimesel võimalusel valla veebilehel. Samuti on võimalik elanikel läbi rääkida kohalike põllumeestega ning leida koostöös naabritega ühiseid lahendusi lume lükkamiseks.

Kas tahad alati teada, kui Lääne-Virumaa Uudistes sel teemal kirjutatakse? Kasuta Minu Lääne-Virumaa funktsiooni ja vali märksõnad, mida oma personaalses uudiskirjas näha tahad.

Vaata veel

Liitu uudiskirjaga ja oledki kursis, mis Lääne-Virumaal toimub

Jaga meiega huvitavat infot!